வெளிநாட்டு வாழ்க்கை ஒரு சமநிலைப் பார்வை

By Ashsheikh AL. Peer Mohamed (Khasimi) MA
At Bin Zaid Hall (Fanar), Industrial Area
Doha, Qatar

ஈமானும் அதில் உறுதியும்

Dr Ashsheikh MLM Mubarak Madani
At Madeena Khalifa Masjith - 243
Al Madeena Khalifa - Qatar

கத்தாரில் நடைபெற்ற உலமாக்களுக்கான விசேட கருத்தரங்கு கலந்துரையாடல் கருப்பொருள் : அழைப்புப்பணியில் ஹிக்மத் (ஞானம் ) என்றால் என்ன ?

Dr Ashsheikh MLM Mubarak Madani
At Al Majlish, Qatar Guest Centre
Luqta - Qatar

நபித்தோழர்கள் அஞ்சிய நயவஞ்சகம்

Dr Ashsheikh, M.L.Mubarack Madani Ph.d
At Majith Al Kashabi - Doha, Qatar
Date : 24-04-2017

மாநபியின் பாசறையில் மகத்தான பெண்கள் / Great women from prophets era

Dr Ashsheikh MLM Mubarak Madani
At Al Majlish, Qatar Guest Centre
Luqta - Qatar

இருத்தித் தூதரின் இறுதி நாட்கள்  صلى الله عليه وسلم Last Days of Prophet Mohamed (PBUH)

By Ashsheikh Abdul Basith Bukhari
At Bin Zaid Hall (Fanar), Industrial Area
Doha, Qatar

சுவர்க்கத்தில் நபிகளாருடன் / With Prophet in Jannah

By Ashsheikh Abdul Basith Bukhari
At Bin Zaid Auditorium (Fanar) - Doha, Qatar

 துன்பங்களைத் தொடரும் இன்பங்கள் / Happiness beyond Hardship

By Ashsheikh. Abdul Basith Bukhari
At Majith Al Kashabi - Doha, Qatar

இலட்சியப் பாதையில் தடைகளும் தாண்டுவதற்கான வழிகளும்

By Ashshiekh. ACK Mohamed Rahmani
At Bin Zaid Auditorium (Fanar) - Doha, Qatar

 

 

"ரோஷம்" பண்படுத்தப்படவேண்டிய ஒரு நல்ல குணம்

By Ashsheikh. Mujahid Bin Razeen
At Majith Al Kashabi - Doha, Qatar

 

ஓய்வுநேரங்களும் மறுமை சிந்தனையும்

By. Ashsheik. Murshith Abbasi
At Redco Camp Masjith, Industrial Area - Doha, Qatar
Date : 30/03/2016

ரமழானில் ஸலஃபுகளின் நிலை எவ்வாறு இருந்தது?

Dr Ashsheikh, M.L.Mubarack Madani Ph.d
At Bin Zaid Auditorium (Fanar) - Doha, Qatar
Date : 18-06-2016

பத்ர் தரும் படிப்பினைகள்(was live)

Dr Ashsheikh, M.L.Mubarack Madani Ph.d
At Majith Al Kashabi - Doha, Qatar
Date : 19-06-2016

 

இஸ்லாமிய கண்ணோட்டத்தில் நேசமும் பகையும்

Dr Ashsheikh, M.L.Mubarack Madani Ph.d
At Majith Al Kashabi - Doha, Qatar
Date : 20-06-2016

 

பத்ர் தரும் படிப்பினைகள் (was live)

Dr Ashsheikh, M.L.Mubarack Madani Ph.d
At Majith Al Kashabi - Doha, Qatar
Date : 19-06-2016

 

ரமழான் எதிர்பார்ப்பது என்ன ? / What Ramadan Expect From Us

By. Ashsheik. S.H.M.Ismail Salafi
At Majith Al Kashabi - Doha, Qatar
Date : 9-6-2016

 

அல்அகீதா அல் வாசிதியாஹ் விளக்கவுரை Day 1 (was live)

By. Ashsheik. S.H.M.Ismail Salafi
At CEBS Training Centre - Doha, Qatar
Streamed live on Jun 10, 2016

 

அல்அகீதா அல் வாசிதியாஹ் விளக்கவுரை Day 2 (was live)

By. Ashsheik. S.H.M.Ismail Salafi
At CEBS Training Centre - Doha, Qatar
Streamed live on Jun 11, 2016

 

அல்அகீதா அல் வாசிதியாஹ் விளக்கவுரை Day 3 (was live)

By. Ashsheik. S.H.M.Ismail Salafi
At CEBS Training Centre - Doha, Qatar
Streamed live on Jun 12, 2016

 

சோதனையில் சிக்கித்தவிக்கும் முஸ்லிம் சமூகம்

By. Ashsheik. S.H.M.Ismail Salafi
Doha, Qatar

 

முஸ்லிம்களாகவேயன்றி நீங்கள் மரணிக்கவேண்டாம் / Do not die unless you are a muslim

By. Ashsheik. Murshith Abbasi
At Bin Zaid Cultural Centre (Fanar), Industrial Area - Doha, Qatar
Date : 01/04/2016

 

அல்லாஹ் நமக்கு அளந்ததைக் கொண்டு திருப்தியடைவோம் / Contentment of what Allah bless us

By. Ashsheik. Murshith Abbasi
At Masjith Al Khasabi - Doha, Qatar

 

"இஸ்லாத்திற்காக நாம் செய்தது என்ன?" / What we did for the sake of Islam

By. Ashsheik. Murshith Abbasi
At Bin Zaid Cultural Centre- Doha, Qatar
Date : 23/05/2015

 

"கறையற்ற தூய்மையான உள்ளம்"

By Ashsheikh. Mujahid Razeen
At Bin Zaid Cultural Centre (Fanar) - Doha, Qatar

 

முரண்பாடுகளுக்கு மத்தியில் கொள்கையில் உறுதி / Firm Faith of a Muslim amid of different of opinion

By Ashsheikh. Mujahid Razeen
At Bin Zaid Cultural Centre (Fanar) - Doha, Qatar

Like our YouTube Channel and Facebook Page for more videos